Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/402 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1571 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020

5/402 16. 9. 2021
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/402 16. 9. 2021
2. rozhodlo

změnit v usnesení č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

5/402 16. 9. 2021
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR ze dne 24. 9. 2020 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.