Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/403 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1567 ze dne 30. 8. 2021

5/403 16. 9. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 29 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

5/403 16. 9. 2021
2. vydává

dodatek č. 29 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.