Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/407 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/1695 ze dne 13. 9. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

5/407 16. 9. 2021
1. bere na vědomí

žádost organizace Golf Club Lipiny, spolek, IČO 22842501, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/407 16. 9. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Golf Club Lipiny, spolek, IČO 22842501, ve výši 150 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Ozdravný a edukační pobyt“, s časovou použitelností od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.