Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/409 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4002 ze dne 28.8.2018

č. 77/7022 ze dne 16.12.2019

č. 23/1502 ze dne 9.8.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/1004 ze dne 13.9.2018

5/409 16. 9. 2021
1. rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 dobu financování projektu „Moderní metody pěstování rostlin“ z „2018 – 2021“ na „2018 – 2022“ dle předloženého materiálu

5/409 16. 9. 2021
2. rozhodlo

změnit v bodě 8) usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 dobu udržitelnosti projektu „Moderní metody pěstování rostlin“ z „2021 – 2025“ na „2022 – 2026“ dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.