koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/41 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/99 ze dne 30.11.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 17/2024 ze dne 3.9.2020

  č. 8/819 ze dne 14.6.2018

  2/41                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  změnit v pořadovém čísle 2 přílohy č. 1 usnesení č. 17/2024 ze dne 3. 9. 2020 text „1. 1. 2020 - 31. 12. 2020“ na text „1. 1. 2020 - 31. 12. 2021“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06796/2020/KPP ze dne 19. 10. 2020 s Národním památkovým ústavem, IČO 75032333 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  2/41                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  změnit v pořadovém čísle 7 přílohy č. 1 usnesení č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018 text „1. 1. 2018 - 31. 12. 2021“ na text „1. 1. 2018 - 31. 12. 2023“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07704/2018/KPP ze dne 15. 10. 2018 s městem Krnov, IČO 00296139 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  2/41                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  změnit v pořadovém čísle 8 přílohy č. 1 usnesení č. 17/2024 ze dne 3. 9. 2020 text „1. 1. 2020 - 31. 12. 2020“ na text „1. 1. 2020 - 31. 3. 2021“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07752/2020/KPP ze dne 19. 11. 2020 se statutárním městem Frýdek-Místek, IČO 00296643 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.