Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/415 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1614 ze dne 30.8.2021

5/415 16. 9. 2021
1. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci pro realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ realizovaného v rámci nadnárodního programu INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, se subjekty:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem:               nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451                  

Statutární město Opava

se sídlem:               Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

IČ: 00300535

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/415 16. 9. 2021
2. bere na vědomí

žádost Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz IČ 00845451, o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu výdajů při realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/415 16. 9. 2021
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451, v maximální výši 807.352 Kč na úhradu výdajů při realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ s časovou použitelností  od 01.10.2021 do 31.3.2023, dle předloženého materiálu

5/415 16. 9. 2021
4. rozhodlo

uzavřít se Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

5/415 16. 9. 2021
5. bere na vědomí

žádost Statutárního města Opavy, IČ 00300535, o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu výdajů při realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

5/415 16. 9. 2021
6. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci Statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, v maximální výši 807.352 Kč na úhradu výdajů při realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, s časovou použitelností  od 01.10.2021 do 31.3.2023, dle předloženého materiálu

5/415 16. 9. 2021
7. rozhodlo

uzavřít se Statutárním městem Opava, IČ 00300535, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

5/415 16. 9. 2021
8. rozhodlo

přijmout neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451, v maximální výši 121.103 Kč, jako spoluúčast na realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle předloženého materiálu

5/415 16. 9. 2021
9. rozhodlo

uzavřít se Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

5/415 16. 9. 2021
10. rozhodlo

přijmout neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy, IČ 00300535, v maximální výši 121.103 Kč, jako spoluúčast na realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle předloženého materiálu

5/415 16. 9. 2021
11. rozhodlo

uzavřít se Statutárním městem Opava, IČ 00300535, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.