koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/42 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/114 ze dne 30.11.2020

  2/42                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 13644301, nemovitý majetek dle předloženého materiálu, a to:

  pozemek parc. č. 1951/21 (ostatní plocha, zeleň) včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

  a to ke dni 18. 12. 2020

  b)   předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711, nemovitý majetek dle předloženého materiálu, a to:

  pozemek parc. č. 1951/21 (ostatní plocha, zeleň) včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

  a to ke dni 18. 12. 2020

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.