Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/42 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/114 ze dne 30.11.2020

2/42 17. 12. 2020
1. rozhodlo

a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 13644301, nemovitý majetek dle předloženého materiálu, a to:

pozemek parc. č. 1951/21 (ostatní plocha, zeleň) včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

a to ke dni 18. 12. 2020

b)   předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711, nemovitý majetek dle předloženého materiálu, a to:

pozemek parc. č. 1951/21 (ostatní plocha, zeleň) včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

a to ke dni 18. 12. 2020

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.