Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/425 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6805 ze dne 25. 11. 2019

č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019

č. 82/7379 ze dne 2. 3. 2020

č. 3/132 ze dne 30. 11. 2020

č. 24/1595 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1720 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1859 ze dne 5. 3. 2020

č. 2/68 ze dne 17. 12. 2020

5/425 16. 9. 2021
1. bere na vědomí

a)    žádost subjektu Patizon 2.0 s.r.o., IČO 07324774 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

5/425 16. 9. 2021
2. rozhodlo

a)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03155/2020/RRC se subjektem Patizon 2.0 s.r.o., IČO 07324774 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08183/2019/RRC se subjektem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

5/425 16. 9. 2021
3. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.663.280 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.