Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/427 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

k usnesení rady kraje

č. 24/1596 ze dne 30. 8. 2021

5/427 16. 9. 2021
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity ze dne 8. 7. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/427 16. 9. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi I.“ ve výši 1.932.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.642.000 Kč a investiční dotaci ve výši 290.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.