Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/428 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/1496 ze dne 9. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

5/428 16. 9. 2021
1. rozhodlo

zrušit delegování

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D.

jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina se sídlem k Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, IČO 72089237

5/428 16. 9. 2021
2. rozhodlo

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina se sídlem k Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, IČO 72089237, Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a náhradníka Jana Krkošku, MBA

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.