Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/43 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

2/43 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2021, na realizaci Programu na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/43 17. 12. 2020
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, na realizaci Programu na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti, ve výši 600.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.