Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/431 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3434 ze dne 29.5.2018

č. 3/128 ze dne 30.11.2020

č. 19/1134 ze dne 31.5.2021

č. 24/1613 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/839 ze dne 14.6.2018

č. 10/1127 ze dne 13.12.2018

č. 2/56 ze dne 17.12.2020

č. 4/303 ze dne 17.6.2021

5/431 16. 9. 2021
1. rozhodlo

ukončit realizaci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu

5/431 16. 9. 2021
2. rozhodlo

zrušit bod 1 a 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14.06.2018 ve znění bodu 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1127 ze dne 13.12.2018, ve znění bodů 1 a 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/56 ze dne 17.12.2020 a ve znění bodů 1-3) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/303 ze dne 17.06.2021 týkající se doby a výše profinancování a kofinancování a doby zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.