Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/436 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1630    ze dne 30. 8. 2021

5/436 16. 9. 2021
1. rozhodlo

prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. st. 553 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti Aeroklub Ostrava Group, s.r.o., Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 26845326,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 204.900 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.