Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/442 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1616 ze dne 30. 8. 2021

5/442 16. 9. 2021
1. rozhodlo

a)    koupit nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 247/83 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,

z vlastnictví společnosti Pozemní stavitelství Zlín a. s., Kúty 3967, Zlín, IČO 46900918,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 33.600 Kč včetně DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Lidická 507/56, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 64628116, a to ke dni nabytí nemovité věci do vlastnictví kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.