Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/446 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1634 ze dne 30. 8. 2021

5/446 16. 9. 2021
1. rozhodlo

a)    vyjmout z hospodaření organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, nemovitý majetek, a to:

pozemek parc. č. 1799/7 zahrada,

pozemek parc. č. 1799/92 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 282, část obce Mizerov, rodinný dům,

vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, a pozemek parc. č. 2156/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 900 obč. vybavenost, pozemek parc. č. 2157/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2157/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2157/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2157/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2157/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2157/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, a to vše ode dne 1. 1. 2022

b)   předat k hospodaření organizaci Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Hornická 900/8, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO 08389624, nemovitý majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni 1. 1. 2022

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.