koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/45 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/102 ze dne 30.11.2020

  2/45                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  informaci, že Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje stavbu Silnice I/11 Havířov – Třanovice

  2/45                         17. 12. 2020
  2. souhlasí

  s realizací stavebních úprav silnic II. a III. třídy v souvislosti s realizací stavby Silnice I/11 Havířov – Třanovice

  2/45                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  o návrhu uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění stavby Silnice I/11 Havířov – Třanovice dle předloženého materiálu

  2/45                         17. 12. 2020
  4. schvaluje

  návrh optimalizace sítě pozemních komunikací včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

  2/45                         17. 12. 2020
  5. rozhodlo

  o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě I., II. a III. třídy a místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.