Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/452 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1632 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020

5/452 16. 9. 2021
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov, o prodloužení doby realizace projektu s názvem „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/452 16. 9. 2021
2. rozhodlo

uzavřít s organizací Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02323/2020/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.