Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/454 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1636 ze dne 30. 8. 2021

5/454 16. 9. 2021
1. rozhodlo

o sloučení organizací Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594 a Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, s účinností od 1. 1. 2022 s tím, že přejímající organizací se stane organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

5/454 16. 9. 2021
2. konstatuje

že organizace Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, zanikne ke dni 31. 12. 2021

5/454 16. 9. 2021
3. rozhodlo

že všechen majetek, práva a závazky organizace Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.