Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/460 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1658 ze dne 30. 8. 2021

5/460 16. 9. 2021
1. rozhodlo

a)    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2021 příjemcům:

b)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČ 69610576, ve výši 240.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „European Women´s Basketball League“; s časovou použitelností od 1. 9. 2021 do 30. 4. 2022

c)    Basketbalový klub Opava a.s., IČ 25840576, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast BK Opava v evropských pohárech“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

d)   Perinvest, a.s., IČ 26750520, ve výši 3.200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „J&T BANKA OSTRAVA OPEN 2021“; s časovou použitelností od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2021; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

5/460 16. 9. 2021
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČ 69610576, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Basketbalový klub Opava a.s., IČ 25840576, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Perinvest, a.s., IČ 26750520, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.