Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/462 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1649 ze dne 30. 8. 2021

5/462 16. 9. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842761, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

5/462 16. 9. 2021
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.