Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/464 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1654 ze dne 30. 8. 2021

5/464 16. 9. 2021
1. rozhodlo

prodloužit termín splatnosti návratné finanční výpomoci organizaci Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, poskytnuté ve výši 1.750 tis. Kč, k zajištění profinancování projektu s názvem „Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojou v oblasti počítačových sietí a informačních technológií“ schválený v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ, a to z 30. 9. 2022 do 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy

5/464 16. 9. 2021
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční návratnou finanční výpomoc organizaci Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644289, v max. výši 1.400 tis. Kč, k zajištění profinancování projektu s názvem „Vzdelávanie pro budúcnosť“ předložený v rámci programu Využívanie inovačného potenciálu výzvy Interreg V-A SK-CZ, se splatností nejpozději do 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy

5/464 16. 9. 2021
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční návratnou finanční výpomoc organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, v max. výši 470 tis. Kč, k zajištění profinancování projektu s názvem „Naše idea - praktická videa“ předložený v rámci programu Region Bílé Karpaty - Fond malých projektů výzvy Interreg V-A SK-CZ, se splatností nejpozději do 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy

5/464 16. 9. 2021
4. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc partnerům projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ k zajištění financování investičních výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na období do 31. 8. 2022 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.