Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/467 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 13/835 ze dne 29. 3. 2021

č. 24/1662 ze dne 30. 8. 2021

5/467 16. 9. 2021
1. rozhodlo

a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2021-2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2021-2022 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI odst. 11 podmínek tohoto dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2021-2022 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.