koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/47 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  2/47                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  návrh města Příbor na uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Úprava křižovatky silnic III/04825 a III/4863 v Příboře“

  2/47                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  uzavřít s městem Příbor, IČO 00298328 a obcemi Kateřinice, IČO 00600784 a Trnávka, IČO 00848441 smlouvu o spolupráci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  2/47                         17. 12. 2020
  3. schvaluje

  závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný uzavřením smlouvu o spolupráci s městem Příbor a obcemi Kateřinice a Trnávka ve výši 4 mil. Kč pro rok 2022

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.