Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/476 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

                       

k usnesení rady kraje

č. 29/1994 ze dne 15. 11. 2021

6/476 16. 12. 2021
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1  paní JUDr. Veroniku Hradil, Ph.D., místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.2 paní Mgr. Lucii Karbulovou, místo pobytu Ostrava, navrženou panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

1.3 pana Mgr. Miroslava Valového, místo pobytu Orlová, navrženého panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

6/476 16. 12. 2021
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 paní Mgr. Miroslavu Frydrychovou, místo pobytu ********** navrženou paní MUDr. Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, MBA (ODS+TOP 09), členkou zastupitelstva kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.