koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/48 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/105 ze dne 30.11.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 3/131 ze dne 16.3.2017

  č. 6/541 ze dne 14.12.2017

  č. 10/1064 ze dne 13.12.2018

  č. 14/1675 ze dne 12.12.2019

  2/48                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  návrh Dodatku č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle předloženého materiálu

  2/48                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  uzavřít Dodatek č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.