Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/48 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/105 ze dne 30.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/131 ze dne 16.3.2017

č. 6/541 ze dne 14.12.2017

č. 10/1064 ze dne 13.12.2018

č. 14/1675 ze dne 12.12.2019

2/48 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

návrh Dodatku č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle předloženého materiálu

2/48 17. 12. 2020
2. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.