Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/484 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2030 ze dne 29. 11. 2021

6/484 16. 12. 2021
1. bere na vědomí

informaci o nákupu 1 technického automobilu se soupravou vysokotlakého řezacího a hasícího zařízení, vč. příslušenství pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

6/484 16. 12. 2021
2. rozhodlo

darovat

a)    4 ks pamětních desek k vybraným projektům spolufinancovaným z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013

b)   1 ks 3D modelu Integrovaného bezpečnostního centra ve vitríně

c)    1 technický automobil se soupravou vysokotlakého řezacího a hasícího zařízení, vč. příslušenství

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

6/484 16. 12. 2021
3. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.