Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/485 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2040 ze dne 29. 11. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/687 ze dne 14. 3. 2018

6/485 16. 12. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

6/485 16. 12. 2021
2. vydává

dodatek č. 1 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.