Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/49 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

2/49 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Dopravní model – mikroskopická simulace na ul. Těšínská v Opavě“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/49 17. 12. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje roku 2020 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na realizaci projektu „Dopravní model – mikroskopická simulace na ul. Těšínská v Opavě“, v maximální výši 500.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.