koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/49 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  2/49                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost statutárního města Opava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Dopravní model – mikroskopická simulace na ul. Těšínská v Opavě“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/49                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje roku 2020 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na realizaci projektu „Dopravní model – mikroskopická simulace na ul. Těšínská v Opavě“, v maximální výši 500.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.