Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/491 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2048 ze dne 29.11.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

6/491 16. 12. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Vražné, IČO 62351290, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje na projekt „Křtitelnice J. G. Mendla“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

6/491 16. 12. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje 2021 na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí obci Vražné, IČO 62351290 na projekt „Křtitelnice J. G. Mendla“ ve výši 217.800 Kč s časovou použitelností 1. 12. 2021 - 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

6/491 16. 12. 2021
3. bere na vědomí

žádost statutárního města Frýdek-Místek, IČO 00296643, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje na projekt „Rekonstrukce Památníku osvobození ve Frýdku-Místku“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

6/491 16. 12. 2021
4. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje 2021 statutárnímu městu Frýdek-Místek, IČO 00296643 na projekt „Rekonstrukce Památníku osvobození ve Frýdku-Místku“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.