Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/493 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 29/1935 ze dne 15. 11. 2021

6/493 16. 12. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Baška o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Vybudování přechodu pro chodce a úprava navazujícího chodníku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

6/493 16. 12. 2021
2. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Baška, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.