Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 1/5 ze dne 5. 11. 2020

Zastupitelstvo kraje

1/5 5. 11. 2020
1. volí

volební komisi pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje ve složení:

-      Ing. Josef Bělica, MBA – předseda

-      Jakub Dedek

-      Ing. et Ing. David Dudzik

-      Ing. Miroslav Hajdušík, MBA

-      RNDr. Michal Pobucký, DiS.

-      Ing. Patrik Schramm

-      Marcel Sikora

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.