koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 1/5 ze dne 5. 11. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  1/5                         5. 11. 2020
  1. volí

  volební komisi pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje ve složení:

  -      Ing. Josef Bělica, MBA – předseda

  -      Jakub Dedek

  -      Ing. et Ing. David Dudzik

  -      Ing. Miroslav Hajdušík, MBA

  -      RNDr. Michal Pobucký, DiS.

  -      Ing. Patrik Schramm

  -      Marcel Sikora

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.