koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/50 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 98/8651 ze dne 26. 10. 2020

  2/50                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  darovat Bílovecké nemocnici, a.s., IČO 26865858, movitý majetek v celkové hodnotě 1.050.497,80 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít darovací smlouvu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.