Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/505 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2071 ze dne 29. 11. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

6/505 16. 12. 2021
1. bere na vědomí

žádost Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

6/505 16. 12. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 Fakultní nemocnici Ostrava, IČO 00843989, v maximální výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „I. Postcovidové sympozium úrazových chirurgů a medicíny katastrof“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.