Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/509 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2235 ze dne 13. 12. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

6/509 16. 12. 2021
1. bere na vědomí

žádost Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

6/509 16. 12. 2021
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, v maximální výši 2.395.670 Kč na pořízení systému ECMO přístroje Cardiohelp, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.