koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/51 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/121 ze dne 30. 11. 2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

  2/51                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 organizaci Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, v maximální výši 150 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Zajištění dostupnosti mobilní hospicové péče v době Covidu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.