Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/511 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2091 ze dne 29.11.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/315 ze dne 17.6.2021

6/511 16. 12. 2021
1. rozhodlo

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace č. 03078/2021/EP s „Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, IČO: 75026708 k projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.