Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/521 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6781 ze dne 25.11.2019

č. 31/2097 ze dne 29.11.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1716 ze dne 12.12.2019

6/521 16. 12. 2021
1. schvaluje

přípravu a předložení projektu „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV“ v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020

6/521 16. 12. 2021
2. rozhodlo

profinancovat projekt „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV“ v letech 2022–2023 v celkové maximální výši 13.430.300 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.