Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 69/5219 ze dne 5. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

69/5219 5. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost spolku Ostravané kulturně, z. s., IČO 03552713, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč na projekt „Historie jako turistická atrakce“

69/5219 5. 6. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Ostravané kulturně, z. s., IČO 03552713, ve výši 100.000 Kč, na projekt „Historie jako turistická atrakce“, s časovou použitelností od 2. 1. 2023 do 30. 11. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/5219 5. 6. 2023
3. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek BESKYDHOST, IČO 26646803, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Beskydský Tubus 2023“

69/5219 5. 6. 2023
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Spolek BESKYDHOST, IČO 26646803, ve výši 200.000 Kč, na projekt „Beskydský Tubus 2023“, s časovou použitelností od 1. 6. 2023 do 31. 10. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

69/5219 5. 6. 2023
5. bere na vědomí

žádost spolku Hornický spolek Bergemeister, IČO 19195257, o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Podzemní poklady Horního Města - stříbrný důl v srdci Nízkého Jeseníku (Rozvoj turistického potenciálu Horního Města - etapa I: zázemí pro průvodce a návštěvníky)“

69/5219 5. 6. 2023
6. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu kraje subjektu Hornický spolek Bergemeister, IČO 19195257, ve výši 200.000 Kč, z toho neinvestiční část dotace ve výši 4.280 Kč a investiční část dotace ve výši 195.720 Kč, na projekt „Podzemní poklady Horního Města - stříbrný důl v srdci Nízkého Jeseníku (Rozvoj turistického potenciálu Horního Města - etapa I: zázemí pro průvodce a návštěvníky)“, s časovou použitelností od 1. 5. 2023 do 31. 8. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

69/5219 5. 6. 2023
7. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků na akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 65.600 Kč

69/5219 5. 6. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

o

65.600 Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

130.120 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

195.720 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.