Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/528 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/1703 ze dne 13.9.2021

č. 31/2107 ze dne 29. 11. 2021

6/528 16. 12. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

6/528 16. 12. 2021
2. rozhodlo

neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.