koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/53 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č.  2/25 ze dne 16. 11. 2020

  2/53                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  změnit v bodě 2) usnesení č. 4/315 ze dne 15. 6. 2017 dobu financování projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ z „2017 – 2019“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.