Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/53 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  2/25 ze dne 16. 11. 2020

2/53 17. 12. 2020
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 4/315 ze dne 15. 6. 2017 dobu financování projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ z „2017 – 2019“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.