Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/538 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 29/1966 ze dne 15. 11. 2021

6/538 16. 12. 2021
1. rozhodlo

darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1548/1 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1548/16 trvalý travní porost,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Třinec,

do vlastnictví statutárního města Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 00297313, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.