koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/54 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/126 ze dne 30. 11. 2020

  2/54                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  profinancovat a kofinancovat projekt „Výuka pro Průmysl 4.0 II“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2021 – 2023 ve výši 21.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  2/54                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky informačních technologií II“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2021 – 2023 ve výši 23.000.000 Kč dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.