Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/54 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/126 ze dne 30. 11. 2020

2/54 17. 12. 2020
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výuka pro Průmysl 4.0 II“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2021 – 2023 ve výši 21.000.000 Kč dle předloženého materiálu

2/54 17. 12. 2020
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky informačních technologií II“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2021 – 2023 ve výši 23.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.