Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/542 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2134 z 29.11.2021

č. 20/1295 z 14.6.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

6/542 16. 12. 2021
1. bere na vědomí

informaci o projektových výzvách a požadavcích poskytovatelů sociálních služeb na vydání pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu Moravskoslezským krajem v rámci výzvy č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností z Integrovaného regionálního operačního programu REACT – EU

6/542 16. 12. 2021
2. rozhodlo

pověřit radu kraje k rozhodování o pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu a uzavírání smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a případných dodatků k této smlouvě pro žadatele o podporu projektu na vznik nové sociální služby v rámci výzvy č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností z Integrovaného regionálního operačního programu REACT – EU, a to za splnění podmínek stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023 pro vstup nové služby do Krajské sítě se statusem „základní“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.