Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/544 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2133 ze dne 29. 11. 2021

č. 96/8512 ze dne 21. 9. 2020

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 3/227 ze dne 17. 3. 2021

č. 4/349 ze dne 17. 6. 2021

č. 3/229 ze dne 17. 3. 2021

č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020

6/544 16. 12. 2021
1. bere na vědomí

žádosti o změny v projektech dle příloh 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 a 37 předloženého materiálu

6/544 16. 12. 2021
2. rozhodlo

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 96/8512 ze dne 21. 9. 2020 příjemci dotace Obec Staré Heřminovy, IČO 00576077, u projektu „Kryté posezení pro seniory v obci“

6/544 16. 12. 2021
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    ev. č. 03575/2021/SOC ze dne 10. 8. 2021 se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům – „Alespoň na chvíli teplo domova“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   ev. č. 03574/2021/SOC ze dne 10. 8. 2021 se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu a prodloužení doby realizace projektu „HANNAH Orlová, azylový dům – „Je čas začít“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    ev. č. 03792/2021/SOC ze dne 26. 8. 2021 se subjektem Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 68158025, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Usnadnění hygieny uživatelů, odstranění architektonických bariér a zvýšení bezpečnosti uživatelů při poskytování sociálních služeb“ z „od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   ev. č. 03568/2021/SOC ze dne 3. 8. 2021 se subjektem Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, IČO 41035526, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Nový automobil pro Pečovatelskou službu v rodinách“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e)    ev. č. 03282/2021/SOC ze dne 21. 7. 2021 se subjektem Renarkon, o.p.s., IČO 25380443, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Pořízení dodávkového automobilu pro zvýšení kvality terénní služby“ z „od 18. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 18. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f)     ev. č. 03438/2021/SOC ze dne 5. 8. 2021 se subjektem Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Pořízení automobilu pro Šanci domova“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

g)   ev. č. 03372/2021/SOC ze dne 28. 7. 2021 se subjektem Help – in, o.p.s., IČO 25900757, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Obnova vozového parku“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

h)   ev. č. 03449/2021/SOC ze dne 28. 7. 2021 se subjektem Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., IČO 26593548, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Zvýšení mobility zaměstnanců a uživatelů osobní asistence“ z „od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

i)     ev. č. 03209/2021/SOC ze dne 26. 7. 2021 se subjektem Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově, IČO 48806749, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Zlepšení kvality života seniorů v Domově odpočinku ve stáří“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

j)     ev. č. 03480/2021/SOC ze dne 5. 8. 2021 se subjektem Charita Hlučín, IČO 44941960, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Auto pro Pečovatelskou službu“ z „od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

k)    ev. č. 02994/2021/SOC ze dne 30. 6. 2021 se subjektem Obec Staré Heřminovy, IČO 00576077, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Kryté posezení pro seniory v obci“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

l)     ev. č. 01092/2021/SOC ze dne 5. 5. 2021 se subjektem Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., IČO 70856478, jímž se mění nákladový rozpočet projektu „Vzácná onemocnění (přednášky a osvětové aktivity) – rok 2021“ dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

6/544 16. 12. 2021
4. rozhodlo

neuzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02245/2020/SOC ze dne 9. 7. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ev. č. 02245/2020/SOC/1 ze dne 20. 7. 2021, s organizací Vila Vančurova o.p.s., IČO 02250152, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.