Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/546 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2140 ze dne 29. 11. 2021

6/546 16. 12. 2021
1. rozhodlo

upravit výše účelových dotací u sociálních služeb v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

6/546 16. 12. 2021
2. rozhodlo

nevyhovět žádosti organizace Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., IČO 26593548, o převod dotace mezi jednotlivými sociálními službami v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

6/546 16. 12. 2021
3. rozhodlo

upravit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ u sociálních služeb v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu u organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.