koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/55 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 94/8226 ze dne 17.8.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 17/2080 ze dne 3.9.2020

  č. 13/1593 ze dne 12.9.2019

  2/55                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  profinancovat a kofinancovat projekt „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ předložený v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osy 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií, specifický cíl 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu, v letech 2021‑2023 ve výši 236.095.000 Kč dle předloženého materiálu

  2/55                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  zajistit udržitelnost projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v letech 2024‑2028 v maximální výši 38.131.000 Kč

  2/55                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  zahájit realizaci projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v roce 2021 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  2/55                         17. 12. 2020
  4. bere na vědomí

  riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ v maximální výši 800.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.