Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/552 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2130 ze dne 29. 11. 2021

6/552 16. 12. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 28 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

6/552 16. 12. 2021
2. vydává

dodatek č. 28 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.