Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/559 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2148 ze dne 29. 11. 2021

6/559 16. 12. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

6/559 16. 12. 2021
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.