Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/560 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1869 ze dne 5. 3. 2020

k usnesení rady kraje

č. 31/2178 ze dne 29. 11. 2021

6/560 16. 12. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Morávka, IČO 00296945, ze dne 27. 10. 2021, včetně doplnění ze dne 3. 11. 2021, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01992/2020/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

6/560 16. 12. 2021
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2020-2021 a uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01992/2020/ŽPZ, s obcí Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu „Vodovod v obci Morávka, lokalita Vlaský“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.