Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/562 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2179 ze dne 29. 11. 2021

6/562 16. 12. 2021
1. bere na vědomí

informaci o záměru uzavřít dobrovolné dohody ve věci zlepšování životního prostředí s vybranými provozovateli, včetně závazků kraje na období let 2022 - 2024, dle předloženého materiálu

6/562 16. 12. 2021
2. schvaluje

financování závazků Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2022 – 2024, které budou obsahem dobrovolných dohod ve věci zlepšování životního prostředí s vybranými provozovateli, a zavazuje se vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých letech finanční prostředky na financování těchto závazků, dle předloženého materiálu

6/562 16. 12. 2021
3. rozhodlo

zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Čištění komunikací“, pro organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava, IČO 00095711, a to na období od 2022 do 2024, ve výši 12 mil. Kč ročně, dle předloženého materiálu

6/562 16. 12. 2021
4. rozhodlo

zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Informační systém o znečištění ovzduší“, a to na období od 2022 do 2024, ve výši 2 mil. Kč ročně, dle předloženého materiálu

6/562 16. 12. 2021
5. rozhodlo

zajistit financování závazku kraje na období 2022 – 2027 ve výši 7.500 Kč všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, tj. maximálně 61 mil. Kč, dle předloženého materiálu

6/562 16. 12. 2021
6. rozhodlo

zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Dotační program – Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“, a to na období od 2022 do 2024, ve výši 2 mil. Kč ročně, dle předloženého materiálu

6/562 16. 12. 2021
7. rozhodlo

zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Dotační program – Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“, a to na období od 2022 do 2024, ve výši 2 mil. Kč ročně, dle předloženého materiálu

6/562 16. 12. 2021
8. rozhodlo

zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Dotační program - Podpora odpadového hospodářství“, a to na období od 2022 do 2024, ve výši 3 mil. Kč ročně, dle předloženého materiálu

6/562 16. 12. 2021
9. rozhodlo

zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Propagace v oblasti životního prostředí“, a to na období od 2022 do 2024, ve výši 350 tis. Kč ročně, dle předloženého materiálu

6/562 16. 12. 2021
10. rozhodlo

zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Osvětová činnost“, a to na období 2022 do 2024, ve výši 20 tis. Kč ročně, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.